Kari Sophie Svendsen

Kari Sophie er grunnlegger, innehaver og daglig leder av musikkskolen. Hun har fireårig musikkpedagogisk utdanning og ett års videreutdanning i instrumentalutøving fra Barratt Due musikkinstitutt, samt videreutdanning i musikkbarnehagepedagogikk.

Siden 1989 har hun undervist i piano for barn, ungdom og voksne ved musikkinstituttet.