Kari Sophie Svendsen

Kari Sophie er grunnlegger og daglig leder av musikkskolen. Hun er klaverpedagog med 4-årig instrumentalpedagogisk linje, og ett års videreutdanning i instrumentalutøving fra Barratt Due musikkinstitutt, samt videreutdanning i musikkbarnehagepedagogikk.

Siden 1989 har hun stått for musikkundervisning av barn, ungdom og voksne i pianokursene ved musikkinstituttet.