Vera Folstad

Vera Folstad har en fireårig utdannelse i piano, både pedagogisk og utøvende, fra Akademiet for kunst og musikk i Plovdiv i Bulgaria. I tillegg har hun en fireårig utdanning i kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole, samt etterutdanning i pedagogikk fra samme sted.

Vera har lang erfaring med undervisning av barn og ungdom, og har i mange år undervist på musikklinjen ved Oslo by steinerskole og ved Kulturskolen i Ås, med piano som både hoved- og bi-instrument, og orgel som hovedinstrument. Hun jobber også som praksislærer for studenter ved Norges musikkhøgskole.

Vera jobber også med utøvende virksomhet, blant annet med Duo Córdoba, hvor hun sammen med gitarist fremfører klassisk, spansk og sør-amerikansk musikk. Hun er også akkompagnatør til forskjellige instrumentalister.

Vera er opptatt av å motivere elevene til å utvikle seg selv, både instrumentalt og personlig, og å skape trivsel og positive relasjoner både med elever og foresatte. Vera vektlegger klassisk musikk og gehørspill og underviser også i akkord/besifringslære.

Flere av hennes elever er blitt tatt opp som studenter ved Norges musikkhøgskole og Griegakademiet og er blitt profesjonelle musikere.