Vi har for tiden intet behov for ekstra arbeidskraft, men tar likevel gjerne imot henvendelser fra høyskole- eller konservatorieutdannede musikkpedagoger som kunne tenke seg å arbeide hos oss som pianolærer, sanglærer, gitarlærer eller fiolinlærer i fremtiden. Undervisningsspråket er norsk (evt. svensk). Musikklærerne som er tilknyttet musikkskolen er selvstendig næringsdrivende.

Send kortfattet åpen søknad med CV til karisophie@musikkinstitutt.no

Kari Sophies Musikkinstitutt er medlem av Musikkpedagogene Oslo.