• August

  Det gjøres individuelle avtaler med lærer hvis man starter opp før 2. september.

 • September

  Første ordinære undervisningsdag er mandag 2. september.

  Høstferie fra og med mandag 30. september (uke 40).

 • Oktober

  Høstferie til og med fredag 4. oktober (uke 40).

 • Desember

  Siste undervisningsdag er fredag 20. desember.

 • Januar

  Første undervisningsdag er fredag 3. januar.

 • Februar

  Vinterferie fra og med mandag 17. februar til og med fredag 21. februar (uke 8).

 • April

  Påskeferie fra og med mandag 6. april til og med mandag 13. april. Undervisningen starter tirsdag 14. april.

 • Mai

  Fri fredag 1. mai, torsdag 21. mai og fredag 22. mai.

 • Juni

  Fri mandag 1. juni. Siste undervisningsdag er mandag 22. juni.