• August

  Det gjøres individuelle avtaler med lærer hvis man starter opp før fredag 1. september.

 • September

  Fra fredag 1. september skal all undervisning være i gang.

 • Oktober

  Høstferie fra og med mandag 2. oktober til og med fredag 6. oktober (uke 40).

 • Desember

  Siste undervisningsdag er onsdag 20. desember.

 • Januar

  Første undervisningsdag er tirsdag 2. januar.

 • Februar

  Vinterferie fra og med mandag 19. februar til og med fredag 23. februar (uke 8).

 • Mars

  Påskeferie fra og med mandag 25. mars.

 • April

  Påskeferie til og med mandag 1. april. Undervisningen starter tirsdag 2. april.

 • Mai

  Fri onsdag 1. mai: Arbeidernes dag
  Fri torsdag 9. mai: Kristi Himmelfartsdag
  Fri fredag 10. mai: Inneklemt dag
  Fri fredag 17. mai: Grunnlovsdagen
  Fri mandag 20. mai: 2. pinsedag

 • Juni

  Siste undervisningsdag før sommerferien er fredag 21. juni.