30-minutters timer

Ukentlige individuelle 30-minutters timer
kr. 387,00 pr. time

45-minutters timer

Ukentlige individuelle 45-minutters timer
kr. 581,00 pr. time

60-minutters timer

Ukentlige individuelle 60-minutters timer
kr. 774,00 pr. time

Vi tar inn nye elever fortløpende gjennom hele året. Vi tilbyr undervisning til barn, unge, voksne og pensjonister. Påmelding her.

Kontingenten innbetales forskuddsvis for to måneder ad gangen, fem ganger pr. år. Det er to måneders oppsigelsestid regnet fra den første dagen i påfølgende kalendermåned.

Vi underviser fra kl. 10.00 til kl. 21.00 fra mandag til fredag. Undervisningsåret følger i hovedsak skoleruten, med noen unntak, se terminlisten. Det er 36 – 37 undervisningstimer pr. år.