Vera Folstad

Vi ønsker velkommen til vår nye pianolærer Vera Folstad. Hun starter opp hos oss i august.