Oppføringer av Kari Sophie Svendsen

Velkommen til høstsemesteret 2023!

Vi ønsker alle våre gamle og nye elever velkommen til høstsemesteret. Undervisningen starter opp fra mandag 21. august, og alle elever vil med det første få beskjed om oppstartsdato og tidspunkt. Nytt spennende halvår med læring og øving! Vi gleder oss til å se dere alle sammen! Illustrasjon: Solen av E. Munch (1910-13).

Velkommen til vårsemesteret 2023

Vi ønsker alle våre gamle og nye elever velkommen til vårsemesteret. Undervisningen starter opp fra mandag 2. januar. Nytt spennende halvår med læring og øving! Vi gleder oss til å se dere alle sammen! Illustrasjonsfoto: Annie Spratt på Unsplash.

Velkommen til høstsemesteret 2022!

Vi ønsker alle våre gamle og nye elever velkommen til høstsemesteret. Undervisningen starter opp fra mandag 22. august, og alle elever vil me det første få beskjed om oppstartsdato og tidspunkt. Nytt spennende halvår med læring og øving! Vi gleder oss til å se dere alle sammen! Illustrasjonsfoto: Dakota Roos på Unsplash.