Takk for godt samarbeid og tålmodighet i dette spesielle semesteret som vi har hatt. Til høsten vil all undervisning foregå med fysisk oppmøte på musikkskolen, og vi gleder oss da til å se dere alle sammen.