På grunn av lettelser i koronatiltakene tilbyr vi fysisk undervisning for elever på barne- og ungdomsskoletrinnet fra 3. februar. For eldre elever fortsetter vi med digital undervisning inntil videre.