Hanna Louise

Hymn og Tatiana

Philip

Zeija

Zejia He (10) og Hymn Sun (11) og fikk begge førstepriser i Oslo-finalen i Ungdommens musikkmesterskap (UMM). Hanna-Louise Holm (7) og Philip Strøm Høgvard (11) fikk begge tredjepriser. Vi gratulerer så mye til alle fire og til deres lærer Tatiana Tun!