Det regionale mesterskapet i Oslo og Sandvika ble avlyst – som fysisk arrangement – på grunn av den tiltakende koronapandemien. I stedet fikk deltakerne muligheten til å spille for en jury via digitale opptak.

Våre fiolinelever gjorde alle en flott innsats på årets regionale finale! Eliot (10), Tuija (10) og Solveig (17) fikk alle tredjepriser. Programmene inneholdt stykker av Bizet, Brahms, Lully, Monti, Saint-Saëns og Schumann.

Vi gratulerer elevene og deres dyktige fiolinlærer Ellen Fjærvoll Samdal med vel gjennomført konkurranse. Og en stor takk til vår nye pianolærer Lars Fredrik Nystad for akkompagnement og digital assistanse.

Solveig
Tuija
Eliot