Første undervisningsdag i 2021 blir mandag 4. januar.

Det regionale mesterskapet i Oslo og Sandvika ble avlyst – som fysisk arrangement – på grunn av den tiltakende koronapandemien. I stedet fikk deltakerne muligheten til å spille for en jury via digitale opptak.

Våre fiolinelever gjorde alle en flott innsats på årets regionale finale! Eliot (10), Tuija (10) og Solveig (17) fikk alle tredjepriser. Programmene inneholdt stykker av Bizet, Brahms, Lully, Monti, Saint-Saëns og Schumann.

Vi gratulerer elevene og deres dyktige fiolinlærer Ellen Fjærvoll Samdal med vel gjennomført konkurranse. Og en stor takk til vår nye pianolærer Lars Fredrik Nystad for akkompagnement og digital assistanse.

Solveig
Tuija
Eliot

Vi har iverksatt nytt smitteverntiltak i henhold til de siste påleggene fra Oslo kommune. For elever som går i ungdomsskolen og videregående skole, vil vi inntil videre gjennomføre digital undervisning fra og med tirsdag 17. november. Vi fortsetter som vanlig med fysisk undervisning for elever i barneskolen (til og med 7. klassetrinn).

Våre voksne elever (over 20 år) fortsetter også med digital undervisning inntil videre.

Les pressemeldingen fra Oslo kommune om de nye tiltakene her.

Les om tiltakene våre som har gjeldt fra og med tirsdag 10. november her.

Tiltakene våre er i samsvar med Veileder om smittevern for kulturskolen, utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, og med Smittevernplan for Oslo kulturskole under COVID-19-utbruddet.

Vi har iverksatt noen nye smitteverntiltak i henhold til de siste anbefalingene fra statlige og kommunale myndigheter.

For voksne elever over 20 år vil vi gjennomføre digital undervisning fra og med tirsdag 10. november og foreløpig fram til og med fredag 27. november. Vi fortsetter som vanlig med fysisk undervisning for barn og unge under 20 år. Vi innskjerper praktiseringen av regelen om at ingen kan møte til timen med symptomer på luftveisinfeksjon eller noen form for symptomer på sykdom! Da kan eventuelt eleven få nettime istedet. Vi innskjerper også regelen om at foresatte ikke kan oppholde seg på venterommet eller på undervisningsrommet. Alle elever må prøve å møte presis til musikkskolen, og ikke fem eller ti minutter før.

Tiltakene våre er i samsvar med Veileder om smittevern for kulturskolen, utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, og med Smittevernplan for Oslo kulturskole under COVID-19-utbruddet.

Vi ønsker alle våre gamle og nye elever velkommen til høstsemesteret. Vi setter i gang fra og med mandag 17. august, og alle elever vil få beskjed om oppstartsdato. Nytt spennende halvår med læring og øving! Vi gleder oss til å se dere alle sammen!

Vi har nå fysisk oppmøte på musikkskolen for alle elever, og vi følger til enhver tid gjeldende regler og råd om smittevern fra myndighetene. Alle elever vil også få en e-post om smitteverntiltakene våre.

Illustrasjon: Solen av E. Munch (1910-13).

Takk for godt samarbeid og tålmodighet i dette spesielle semesteret som vi har hatt. Til høsten vil all undervisning foregå med fysisk oppmøte på musikkskolen, og vi gleder oss da til å se dere alle sammen.

På grunn av smitteverntiltak trodde vi først at vi måtte avlyse sommerkonsertene i år. Så viser det seg at vi allikevel kan få det til ved å gjennomføre konsertene i mindre grupper. Vi har tidligere meldt at foresatte ikke kan være til stede, men vi ser nå at også her kan vi nå «slå kontra». Det er plass til én foresatt per elev. Det vil ikke bli noe servering denne gangen. Alle som skal spille vil få beskjed fra læreren sin om dag og tidspunkt.

Vi har undersøkt muligheten for å sette opp en direktesending («streaming») på en internett-plattform, men det viste seg å være for utfordrende, dessverre

Velkommen til sommerkonsertene 2020!

Hurumsalen ligger i lokalene til Musikkpedagogene Oslo (tidligere Musikklærernes hus) i Josefines gate 25; inngang fra Underhaugsveien.

Fra mandag 4. mai har vi begynt en gradvis gjenåpning av lokalene. Elevene avtaler med sine lærere hvilke timer som gis i lokalene og hvilke som gis som fjernundervisning.

Vi følger «Veileder om smittevern for kulturskolen» som er utgitt av Norsk kulturskoleråd i samarbeid med helsemyndighetene.

Vi takker alle elever og foresatte for smidighet og godt samarbeid i denne utfordrende tiden.

Kari Sophies Musikkinstitutt stenger lokalene for elevene inntil videre i to uker fremover fra mandag 16. mars. Dette er i henhold til anbefalinger fra helsemyndighetene.

Undervisningen fortsetter likevel fra mandag, som fjernundervisning – ved bruk av Skype, Whatsapp, Facetime og andre digitale løsninger. Alle elevene vil bli kontaktet av sine respektive lærere angående dette.