På grunn av lettelser i koronatiltakene tilbyr vi fysisk undervisning for elever på barne- og ungdomsskoletrinnet fra 3. februar. For eldre elever fortsetter vi med digital undervisning inntil videre.

På grunn av nedstengningen etter det siste smitteutbruddet har vi fra mandag 25. januar og inntil videre digital undervisning for alle våre elever.

Nyttårskonsertene utsettes til lørdag 13. og søndag 14. februar; begge dager fra kl 10:30 til kl. 14:30. Mer informasjon her.

Ut fra de siste påbudene fra Oslo kommune må vi gjennomføre all undervisning ved musikkskolen digitalt fra og med torsdag 7. januar og fram til torsdag 21. januar. Vi legger ut informasjon når vi får nye signaler fra kommunen.

Myndighetene ønsker å prioritere barns kultur- og fritidsaktiviteter, så vi håper at vi snart kan gjenoppta fysisk undervisning.

Første undervisningsdag i 2021 blir mandag 4. januar.

Det regionale mesterskapet i Oslo og Sandvika ble avlyst – som fysisk arrangement – på grunn av den tiltakende koronapandemien. I stedet fikk deltakerne muligheten til å spille for en jury via digitale opptak.

Våre fiolinelever gjorde alle en flott innsats på årets regionale finale! Eliot (10), Tuija (10) og Solveig (17) fikk alle tredjepriser. Programmene inneholdt stykker av Bizet, Brahms, Lully, Monti, Saint-Saëns og Schumann.

Vi gratulerer elevene og deres dyktige fiolinlærer Ellen Fjærvoll Samdal med vel gjennomført konkurranse. Og en stor takk til vår nye pianolærer Lars Fredrik Nystad for akkompagnement og digital assistanse.

Solveig
Tuija
Eliot

Vi har iverksatt nytt smitteverntiltak i henhold til de siste påleggene fra Oslo kommune. For elever som går i ungdomsskolen og videregående skole, vil vi inntil videre gjennomføre digital undervisning fra og med tirsdag 17. november. Vi fortsetter som vanlig med fysisk undervisning for elever i barneskolen (til og med 7. klassetrinn).

Våre voksne elever (over 20 år) fortsetter også med digital undervisning inntil videre.

Les pressemeldingen fra Oslo kommune om de nye tiltakene her.

Les om tiltakene våre som har gjeldt fra og med tirsdag 10. november her.

Tiltakene våre er i samsvar med Veileder om smittevern for kulturskolen, utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, og med Smittevernplan for Oslo kulturskole under COVID-19-utbruddet.

Vi har iverksatt noen nye smitteverntiltak i henhold til de siste anbefalingene fra statlige og kommunale myndigheter.

For voksne elever over 20 år vil vi gjennomføre digital undervisning fra og med tirsdag 10. november og foreløpig fram til og med fredag 27. november. Vi fortsetter som vanlig med fysisk undervisning for barn og unge under 20 år. Vi innskjerper praktiseringen av regelen om at ingen kan møte til timen med symptomer på luftveisinfeksjon eller noen form for symptomer på sykdom! Da kan eventuelt eleven få nettime istedet. Vi innskjerper også regelen om at foresatte ikke kan oppholde seg på venterommet eller på undervisningsrommet. Alle elever må prøve å møte presis til musikkskolen, og ikke fem eller ti minutter før.

Tiltakene våre er i samsvar med Veileder om smittevern for kulturskolen, utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, og med Smittevernplan for Oslo kulturskole under COVID-19-utbruddet.

Vi ønsker alle våre gamle og nye elever velkommen til høstsemesteret. Vi setter i gang fra og med mandag 17. august, og alle elever vil få beskjed om oppstartsdato. Nytt spennende halvår med læring og øving! Vi gleder oss til å se dere alle sammen!

Vi har nå fysisk oppmøte på musikkskolen for alle elever, og vi følger til enhver tid gjeldende regler og råd om smittevern fra myndighetene. Alle elever vil også få en e-post om smitteverntiltakene våre.

Illustrasjon: Solen av E. Munch (1910-13).