Vi har iverksatt noen nye smitteverntiltak i henhold til de siste anbefalingene fra statlige og kommunale myndigheter.

For voksne elever over 20 år vil vi gjennomføre digital undervisning fra og med tirsdag 10. november og foreløpig fram til og med fredag 27. november. Vi fortsetter som vanlig med fysisk undervisning for barn og unge under 20 år. Vi innskjerper praktiseringen av regelen om at ingen kan møte til timen med symptomer på luftveisinfeksjon eller noen form for symptomer på sykdom! Da kan eventuelt eleven få nettime istedet. Vi innskjerper også regelen om at foresatte ikke kan oppholde seg på venterommet eller på undervisningsrommet. Alle elever må prøve å møte presis til musikkskolen, og ikke fem eller ti minutter før.

Tiltakene våre er i samsvar med Veileder om smittevern for kulturskolen, utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, og med Smittevernplan for Oslo kulturskole under COVID-19-utbruddet.