Asbjørn Mevassvik

Asbjørn har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har gått kandidatstudiet i utøving på klassisk gitar ved Norges musikkhøgskole. Han har også praktisk-pedagogisk utdanning fra sistnevnte studiested.

På gitarkursene ved Kari Sophies Musikkinstitutt underviser han på akustisk gitar og el-gitar. Han er også gitarlærer ved Nittedal kulturskole. I tillegg til gitarundervisningen er han aktiv som kammermusikkutøver med flere ulike besetninger.

For øvrig har han hatt engasjementer ved flere musikk- og kunstfestivaler, og arbeider dessuten med arrangering og gitartranskripsjoner.