Fra mandag 4. mai har vi begynt en gradvis gjenåpning av lokalene. Elevene avtaler med sine lærere hvilke timer som gis i lokalene og hvilke som gis som fjernundervisning.

Vi følger «Veileder om smittevern for kulturskolen» som er utgitt av Norsk kulturskoleråd i samarbeid med helsemyndighetene.

Vi takker alle elever og foresatte for smidighet og godt samarbeid i denne utfordrende tiden.